Esteu aquí: Inici Notícies Ajuts al teixit empresarial de Lleida per afavorir l'autoocupació i la consolidació
Regidoria de Polítiques d'Igualtat
Accions del document

Ajuts al teixit empresarial de Lleida per afavorir l'autoocupació i la consolidació

Per Meritxell Prunera Pelegrí Darrera modificació 05-07-2017 11:13

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de l'atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Lleida, per fomentar la creació d’iniciatives empresarials d’alt impacte en el teixit econòmic, o per finançar actuacions d’ampliació i millora d'empreses actives.

Empresa de nova creació
 • Tenir un nou projecte empresarial o engegat amb menys d’1 any d’antiguitat a la data de presentació de la sol·licitud, i 
 • Disposar d’un pla d’inversions i/o necessitats inicials, per a la posada en marxa de l’activitat, que inclouria: 
 • L’adquisició de l’immobilitzat material, de l’intangible, de les existències per cobrir l’estoc inicial i altres necessitats inicials com els dipòsits i fiances, un fons mínim de tresoreria inicial i les despeses de constitució i primer establiment.
 
Empresa existent
 • Tenir un projecte actiu al municipi de Lleida, i
 • Disposar d’un pla d’inversions d’ampliació o millora, necessari per al creixement de l’empresa actual, que inclouria:
 • L’adquisició de l’immobilitzat material i/o intangible i les despeses directes d’investigació i/o prospecció de nous mercats o de  productes o de serveis; i les despeses de publicitat i promoció derivades de la implementació del pla d’inversions d’ampliació o millora.
En tots dos casos, tal i com estableixen les bases dels ajuts, caldrà que les persones sol·licitants en el moment de la sol·licitud de l’ajut compleixin els següents requisits específics:
 Tenir menys de 65 anys i capacitat d'obrar.
 1. Estar empadronat/ada al municipi de Lleida amb una antiguitat mínima de 18 mesos. En el cas de persones jurídiques amb més d’un soci, com a mínim el 50% dels socis/es han d’estar empadronats a Lleida amb una antiguitat mínima de 18 mesos.
 2. L’activitat de l’empresa que es vol desenvolupar o que ja es realitza ha de ser en el municipi de Lleida.
 3. En el cas de persones estrangeres, tenir el permís de treball que autoritzi el treball per compte propi. 
 4. No haver rebut un microcrèdit atorgat per l’Ajuntament de Lleida en els darrers 3 anys.
 5. En el cas de les empreses ja constituïdes, haver facturat menys de 300.000€ en cadascun dels darrers 3 exercicis.
 6. Realitzar una inversió mínima de 2.000€.

Cliqueu aquí per poder accedir al tràmit o decarregar-vos la documentació.

banner ajuts 2017.jpg


facebook twitter
PROJECTE DESENVOLUPAT PERSemic Internet