Esteu aquí: Inici Regidoria Articles d'opinió i escrits 8 de març. Parlem les dones
Accions del document

8 de març. Parlem les dones

Per Meritxell Prunera Pelegrí Darrera modificació 08-03-2013 08:16

8 de març de 2013

Cada 8 de març ens mou la voluntat de fer més visibles les nostres reivindicacions i, en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, volem recordar que les propostes dels moviments de dones van fer possible la transformació més gran del segle XX i han estat un potent motor de construcció de justícia social i d’evolució del benestar.
 
En un dia com el d’avui, i en l’actual context global de crisi econòmica, social i de valors,hem d’estar alerta i no recular en el nivell d’igualtat aconseguit entre homes i dones. No hem d’oblidar que és precisament en èpoques de crisi quan hi ha més risc que es posi en qüestió el dret de les dones al treball remunerat i que se segueixi justificant la pervivència de desigualtats salarials per raó de sexe i de discriminacions en la promoció professional. Cal seguir treballant per una ocupació de qualitat que garanteixi el nostre dret a l’autonomia econòmica. Igualment, la promoció laboral s’ha de produir en condicions d’igualtat amb la dels homes, evitant la segregació vertical i horitzontal i trencant les barreres invisibles que, sovint, ens impedeixen l’accés a càrrecs directius i de responsabilitat.
 
Paral·lelament, l’equilibri entre la vida professional i la vida privada és també clau per aconseguir una major igualtat de gènere. Encara avui hi ha una cultura social que considera que les tasques de cura i provisió del benestar familiar són responsabilitat de les dones. Cal promoure una major coresponsabilitat entre els homes i les dones, que faciliti el repartiment més equitatiu de les tasques reproductives i de cura i trenqui amb els estereotips sobre les masculinitats, fet que aportarà a les futures generacions experiències familiars i educatives més equilibrades i enriquidores.
 
La sortida d’aquesta crisi serà possible amb la participació de tots i totes, sense descuidar el paper actiu i creatiu de les dones, com a motor econòmic de la societat. És important posicionar les dones com a part de la solució i reconèixer la capacitat dels sabers femenins en el procés d’elaboració d’alternatives transformadores. Recuperar aquestes experiències i sabers, i aprofitar l’empenta per continuar aquesta transformació social, és imprescindible per assolir la plena igualtat i fer efectius els drets reconeguts.Tenim un deute amb les dones que anònimament encara avui pateixen discriminacions, segregacions i violències, dones i nenes que suporten, des de l’espai privat, les càrregues afegides per la seva condició femenina. Les dones de tots els temps i de tots els indrets del món treballem i pensem infinites maneres de viure i sobreviure, de crear i d’avançar, guiades per l’experiència.
 
Fer front a aquests reptes, en una societat canviant i complexa com és la nostra, és impensable sense la participació de les dones. Qualsevol política transformadora que pretengui afrontar les dificultats que actualment vivim ha de tenir en compte el paper que les dones tenim i hem de tenir en la superació d’aquests reptes. Cal, en definitiva, aplicar de manera transversal i sistemàtica la perspectiva de gènere en el disseny i la implementació de les polítiques públiques i estendre-la al món empresarial, social i cultural.
 
Només una política continuada en la transmissió de valors a favor dels drets de les dones i en contra de qualsevol tipus de discriminació, donarà els fruits que ens permetin avançar cap a una ciutadania integrada per dones i homes, amb plena igualtat de gènere.
 
 
M. Rosa Ball Papiol
Regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat
Ajuntament de Lleida

 

8 de març de 2013


facebook twitter instagram
PROJECTE DESENVOLUPAT PERSemic Internet