Esteu aquí: Inici Regidoria Articles d'opinió i escrits Les dones, ànima del teixit associatiu lleidatà
Accions del document

Les dones, ànima del teixit associatiu lleidatà

Per Meritxell Prunera Pelegrí Darrera modificació 19-03-2015 14:34

8 de març de 2015

 
Durant el segle passat la vida de les dones va canviar més que al llarg de tota la història. L’accés a l’educació, el sufragi femení i l’associacionisme, entre altres, van obrir les portes de les dones a un món que fins aleshores havia estat exclusivament masculí. Les associacions són un espai col·lectiu, en què les dones, veient que la seva trajectòria individual té cabuda dins una dimensió col·lectiva de la vida, poden exercir un paper de protagonistes dels canvis que es produeixen en la societat. Exemple d’aquesta presència femenina en el món associatiu, ja sigui en entitats que treballen específicament en l’àmbit de les dones com en qualsevol altre àmbit, és la dada que indica que a Catalunya gairebé tres quartes parts de les persones que hi treballen, bé sigui de manera voluntària o remunerada, són dones. La progressiva major presència i protagonisme de les dones en el teixit associatiu s’ha anat consolidant, en bona part, gràcies a les polítiques d’igualtat de gènere impulsades per les diferents administracions públiques, cada cop més conscients que les aportacions de dones en els àmbits de representació social i política comporta nombrosos beneficis per al conjunt de la societat.
Lleida és una ciutat rica en teixit associatiu femení. Compta amb 37 associacions de dones inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, xifra que s’amplia fins a la setantena si comptem les diferents vocalies, sectorials o àrees de la dona d’associacions veïnals, cases regionals, partits polítics i organitzacions sindicals. A Lleida, l’expansió de l’associacionisme femení es va produir a la dècada dels 90, tot i que amb anterioritat ja s’havien impulsat i constituït algunes vocalies de dones en les entitats veïnals. També és en aquesta data quan es va crear el Consell Municipal de les Dones. Aquest any 2015, doncs, moltes de les entitats de dones celebren el vintè aniversari de la seva creació, fet que commemorarem en el marc de la desfilada de moda de les alumnes dels tallers de costura que tindrà lloc el proper dia 13 al Teatre de La Llotja.
L’Ajuntament de Lleida, pioner en l’impuls d’accions de promoció de les dones, compta amb un instrument fonamental, el II Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida, que dedica un dels seus eixos estratègics a fomentar la participació activa, l’apoderament i la representació paritària de les dones i dels homes en tots els àmbits de la vida de municipi. Si bé és cert que la participació comunitària de les dones va en augment, avui dia es mantenen desigualtats de gènere, sobretot pel que fa a la seva presència i visibilitat en els càrrecs de responsabilitat i de presa de decisions. Aquestes desigualtats són produïdes, en alguns casos, per la dificultat de conciliar la vida personal, familiar i professional, en tant que les tasques a realitzar a les entitats s’afegeixen a la doble o triple jornada laboral de les dones; en altres, a les reticències dels homes a cedir a les dones espais de representació, a la qual cosa se suma també la manca de temps per accedir a formació en temes de lideratge i apoderament femení. En efecte, tot i que el món associatiu és un sector capdavanter en equitat de gènere, encara cal donar més repercussió al treball realitzat per les dones, malauradament menys reconegut socialment i econòmicament en l’actual sistema. Aconseguir aquest salt qualitatiu pel que fa a la paritat en la composició de les juntes directives de les entitats i l’accés de les dones als càrrecs de responsabilitat és el repte actual. Per assolir aquests objectius cal consolidar i fer visibles els avenços assolits i, al mateix temps, seguir impulsant canvis en aquesta direcció: promovent l’autonomia, la capacitació, l’associacionisme i el protagonisme real de les dones com a forma d’apoderament, en tots els àmbits de la societat.
Serveixin aquestes línies, per retre homenatge a totes aquelles dones que treballen en la construcció de la ciutat de Lleida, plenament igualitària, a través dels moviments associatius.
 
 
 
M. Rosa Ball Papiol
Regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat
Ajuntament de Lleida

facebook twitter instagram
PROJECTE DESENVOLUPAT PERSemic Internet