Esteu aquí: Inici Regidoria Articles d'opinió i escrits LES DONES I LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DEL MÓN RURAL .
Accions del document

LES DONES I LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DEL MÓN RURAL .

Per Meritxell Prunera Pelegrí Darrera modificació 30-08-2011 09:17

15 d'octubre de 2010

 
La iniciativa de celebrar un Dia Mundial de la Dona Rural va sorgir durant la IV Conferència Mundial sobre la Dona, organitzada per l’ONU i celebrada a Beijing el 1995. Aquesta data, 15 d’octubre, lligada a la proximitat del Dia Mundial de l’Alimentació, ens permet visibilitzar la tasca d’aquestes dones invisibles arreu del món i posar en relleu que invertir en les dones rurals significa també invertir en seguretat alimentària.
 
Dades específiques sobre gènere obtingudes d’estadístiques elaborades els darrers anys confirmen dues coses: la majoria de les persones pobres del món són dones, les quals, tradicionalment, carreguen amb la responsabilitat d’alimentar la família: cultiven, recol·lecten, cacen o pesquen, porten aigua o llenya a la llar i preparen i cuinen els aliments. Allà on les persones pobres de l’àmbit rural tenen el suficient per poder menjar és gràcies sobretot a l’esforç, les aptituds i els coneixements de les mares, esposes, germanes i filles.
 
També en aquest sentit, diferents anàlisis i estudis del Banc Mundial fets durant l’última dècada destaquen que, fins i tot en èpoques d’incertesa econòmica global com l’actual, la inversió a proporcionar instrucció a les dones i a les nenes obté majors i més bons rendiments en relació amb qualsevol altre tipus d’inversió feta en els països en desenvolupament. Se n’obtenen resultats tan esperançadors com una productivitat més elevada, un creixement demogràfic menor, taxes de mortalitat infantil reduïdes i una major sensibilització i consciència en la utilització de mesures de protecció del medi ambient.
 
Igualment, està demostrat que quan les dones aconsegueixen crèdits són més responsables en el reemborsament del deute i, malgrat això, les dones són sempre les últimes a tenir accés als recursos, a la capacitació i als préstecs financers, sobretot perquè en els països en desenvolupament no gaudeixen de plena personalitat jurídica i això les inhabilita per obtenir finançament.
 
Atès, doncs, que en l’àmbit rural, el paper de les dones és rellevant en l’agricultura, en la divisió del treball, en el medi ambient, en la nutrició i la salut, en l’economia rural, en l’educació i la comunicació, entre altres, caldria interactuar i insistir en la defensa del dret de les dones rurals, a la participació activa en el procés de capacitació, d’informació i d’alfabetització digital, a una millora de les seves condicions socials i laborals i al reconeixement públic de la seva funció integradora i de la seva contribució al teixit econòmic.
 
Per tot plegat, i conscient de la importància de l’aplicació de la perspectiva de gènere en tot allò que té a veure amb la seguretat alimentària i el desenvolupament tant personal com professional de les dones en l’àmbit rural, l’Ajuntament de Lleida, a través de la línia subvencionadora de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, posa, cada any, a disposició de les dones rurals emprenedores del nostre municipi, l’oportunitat de finançament mitjançant la concessió de microcrèditsdestinats a impulsar l’emprenedoria femenina i afavorir l’autoocupació i la creació d’empreses promogudes per dones, amb l’objectiu de promoure l’apoderament de les dones en aquest àmbit.
 
Neus Brocal Mañas
Regidora de Polítiques d’Igualtat
Ajuntament de Lleida

facebook twitter instagram
PROJECTE DESENVOLUPAT PERSemic Internet